در سلوک آکادمی با کیفیت ترین آموزش هارا میتوانید از بهترین مدرس ها دریافت و از آنها در فضای بسیار امنی استفاده کنید تا ذهن شما پیشرفت و به اهداف بزرگی در زندگی برسید، پشیبان های سلوک در تمام این مدت در کنار شما هستند.

مدیر سُلوک آکادمی

محمدمهدی باقری بعد از ۹ سال تجربه در حوضه دیجیتال مارکتیگ با هدف ایجاد مهارت های فردی بین‌الملل در راستای تعلیم نیروی کار فنی، تصمیم به تاسیس سلوک آکادمی گرفت.

چرا سُلوک آکادمی!

آکادمی سُلوک نام مجموعه جوانی است که با هدف توسعه علم‌های مدرن و آینده دار تشکیل شده است. این مجموعه با تیم تحقیقاتی قوی و به‌روز دوره‌های آموزشی هوشمندانه‌ای طراحی می‌کند تا علوم فعالیت حرفه‌ای و موثر را گسترش دهد و افراد توانمند برای شغل‌های مدرن برای امروز و فردای کشور بسازد. افرادی که در دنیای تکنولوژی حرفی برای گفتن داشته باشند، افرادی که در هر جای دنیا با مهارت های اکتسابی حوضه بازاریابی الکترونیک میتوانند تاثیر گذار واقع شوند.

پشتیبان سُلوکیان

تیم سلوک آکادمی با تکیه بر اصول لیدرشیپ همواره با درنظر گرفتن مهارت های فردی اقدام به ایجاد گروه های کارگاهی میکند که این امر به تبادل هرچه بهتر و عمیق تر اطلاعات کمک میکند .

مدیر کارگاه های سلوک آکادمی آرمین باقری